Neuvolapalvelut Lapualla

Neuvolapalveluihin lukeutuvat muun muassa lastenneuvola, äitiysneuvola, perhesuunnitteluneuvola ja kasvatus- ja perheneuvola.

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään järjestämällä lapsille terveydenhoitajan ja/tai lääkärin tekemiä määräaikaisia tarkastuksia. Lastenneuvolaan voi sopia myös yksilöllisiä terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanottokäyntejä. Lastenneuvolasta on vanhemmalla mahdollisuus saada todistus työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.

Äitiysneuvolan palvelut kuuluvat kaikille lasta odottaville äideille ja perheille. Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä, äidin ja lapsen terveyttä sekä tuetaan perhettä odotusaikana ja lapsen synnyttyä. Äitiysneuvolaan kannattaa ilmoittautua heti positiivisen raskaustestin jälkeen. Oma äitiysneuvola määrittyy asuinalueen pohjalta.

Perhesuunnitteluneuvolan tavoitteena on seksuaaliterveyden edistäminen elämän eri vaiheissa. Sen palveluja ovat mm. raskauden ehkäisyneuvonta, ehkäisyn aloitus ja seuranta, keskustelumahdollisuus raskauden keskeytysasioissa, neuvonta raskauden suunnittelussa, sukupuolitautien ennaltaehkäisyyn liittyvä ohjaus ja osallistuminen sterilisaation suunnitteluun.

Kasvatus- ja perheneuvola tarjoaa apua, kun huolenaiheena on jokin lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvä asia. Neuvolan puoleen kannattaa kääntyä, jos lapsen käytös ja kehitys huolettavat, lapsella on vaikeuksia päivähoidossa tai koulussa, vanhemmilla on tarve keskustella kasvatusasioista, vanhemman oma jaksaminen huolestuttaa, perheessä tai parisuhteessa on pulmia tai perheessä on koettu ero tai harkitaan sitä. Perheneuvolan palvelut ovat ilmaisia ja luottamuksellisia.  

Kasvatus- ja perheneuvolan palveluihin kuuluvat myös puheterapia ja terveyskeskuksen psykologipalvelut.

Perheneuvolan tiloissa (os. Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3−5E) toimivan  terveyskeskuspsykologin palvelu on maksutonta. Asiakkaaksi voi hakeutua ilman lähetettä. Puhelinaika on ma-to klo 12.00-12-30, p. 06 4384 961, 044-4384 961.

Lähteet: www.lapua.fi, Perhekoon kaupunki, kotien valtakunta -materiaalipaketti
Päivitetty 15.02.2018

Ajanvaraus- ja yhteystiedot