Verotus

Verohallinnon perustehtävä on kerätä ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille täysimääräisinä, kustannustehokkaasti ja viivytyksettä. Toiminnan periaatteita ovat verotuksen oikeamääräisyys, oikea-aikaisuus ja tasapuolisuus. Perustehtävää tuetaan neuvomalla ja ohjaamalla asiakkaita, jotta he suoriutuisivat verotukseen liittyvistä velvoitteistaan mahdollisimman vaivattomasti.

Yleistä verokorteista

Palkasta ja etuuksista maksetaan veroa. Palkan, palkkion tms. maksaja (työnantaja) toimittaa ennakonpidätyksen verovelvollisen vuosittain saaman verokortin nojalla. Verokortti annetaan erikseen pää- ja sivutoimea (pää- ja sivutuloa) varten.

Vuodesta 2019 alkaen verokortissa on vain yksi tuloraja, jota käytetään kaikkiin työtuloihin. Aikaisemmin oli käytössä monenlaisia verokortteja: mm. freelancer-verokortti, portaikkoverokortti, A-tyypin verokortti ja B-tyypin verokortti. Nykyinen verokortti vastaa aikaisempaa yhden tulorajan B-tyypin korttia.

Mikäli verokortissa on jotain muutettavaa, esimerkiksi tulorajoja pitää korottaa tai haluat nostaa veroprosenttia, voi muutosverokortin tilata ja tulostaa helposti Verohallinnon verkkopalvelussa. Palveluun kirjautumista varten tarvitsee verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin. Hakiessaan ennakonpidätysprosenttiinsa muutosta verovelvollisella tulee olla tieto verovuodelta jo kertyneistä tuloistaan ja ennakonpidätyksistään sekä arvio tulevista verovuoden tuloistaan ja vähennyksistään.

 

Päivitetty: 28.02.2020 (PK)

Linkkejä