Korkeakouluopinnot

Seinäjoella on hyvät mahdollisuudet korkeakouluopiskeluun. Framilla, toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa korkeakouluopetusta monilta eri aloilta. Seamkin Seinäjoen yksikössä voi opiskella tutkinnon seuraavilta aloilta: kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala ja tekniikan ala.

Vaikka yliopistoa ei Seinäjoella olekaan, toimii kaupungissa Yliopistokeskus. Siinä ovat mukana Tampereen, Helsingin, Vaasan ja Tampereen teknillinen yliopisto sekä Sibelius-Akatemia. Yhdessä näiden yliopistojen noin 20 laitosta osallistuvat yliopistokeskuksen toimintaan ja toimivat tietopohjana tutkimukselle, koulutukselle ja kehittämistyölle.

Yliopistokeskuksessa järjestetään mm. avoimen yliopiston opinnot, joita yllämainitut yliopistot järjestävät. Avointa yliopisto-opetusta järjestetään myös Seinäjoen kansalaisopiston kautta. Lisätietoa avoimesta yliopisto-opetuksista löytyy suoraan järjestävien yliopistojen sivuilta.

Lisäksi tietyt yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät tutkintokoulutusta monimuotokoulutuksena Seinäjoella. Esimerkkinä Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun ammatillinen opettajakoulutus. Näistä koulutuksista lisätietoa saa suoraan oppilaitosten sivulta.

Lähde: www.seinajoki.fi, www.seamk.fi
Päivitetty: 10.6.2015 (MMK)

nettisivuja