Rakentaminen

Mikäli suunnittele oman talon rakentamista Lapualle, valinnanmahdollisuuksia riittää. Lapualla voit asua väljästi luonnon rauhassa tai keskellä kaupunkia.

Tontteja voit hakea ympäri vuoden. Ne voi joko ostaa heti tai varata puoleksi vuodeksi. Varausmaksu on 50€/kk ja se peritään heti koko varausajalta. Varausmaksu hyvitetään tontin kauppahinnasta. Mikäli ostat tontin kaupungilta, rakentaminen on aloitettava viimeistään vuoden kuluttua kauppakirjojen allekirjoituksesta. Rakennustöiden tulee olla valmiit kahden vuoden kuluessa niidenaloittamisesta. 

Kun rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, on hyvä pikimmiten ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan. Korkotukilainoituksesta kertoo tarkemmin asuntosihteeri. Rakennuslupahakemus jätetään rakennusvalvontatoimistoon hallintosihteerille. Kaupungin rakennusvalvonnan nettisivuilta löytyy rakennustarkastajien yhteystiedot, ja tulostettavat rakennuslupahakemukset tai hakemukset vastaavan työnjohtajan saamiseksi.

Lapuan kaupungin tonttipörssissä on myynnissä myös yksityisten omakotitontteja.

Lähteet: www.lapua.fi, Perhekoon kaupunki, kotien valtakunta -materiaalipaketti
Päivitetty 14.02.2018

yhteystiedot rakennusasioissa

Lapuan kaupunki: kaavoitus ja rakentaminen (klik)


Antti Pihlaja
Johtava rakennustarkastaja
puh. (06) 4384 700, 044 4384 700
•ympäristöosaston päällikkö
•ympäristölautakunnan esittelijä rakennusvalvonta-asioissa
•rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemuksista päättäminen
•edellisten lupien valmistelu, ohjaus ja neuvonta
•rakennusaikaiset katselmukset


Jarkko Panu
Rakennustarkastaja
puh. (06) 4384 701, 044 4384 701
•rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemusten vastaanotto
•rakennusaikaiset katselmukset ja tarkastukset
•rakennustarkastajan lausunnot
•rakentamisen ohjaus ja neuvonta


Tuula Vuori
Hallintosihteeri
puh. (06) 4384 703
•ympäristölautakunnan sihteerin tehtävät
•rakentamiseen liittyvä lomakkeisto
•lupahakemusten vastaanotto
•rakennusvalvonnan toimistotyöt
•rakennusvalvonnan arkisto

ohjeet ja lomakkeet