logo

toinen aste

Toisen asteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen ja ammatilliset perustutkinnot. Lukiokoulutus on yleissivistävää ja valmistaa ylioppilastutkintoon. Ammatillisten perustutkintojen päätavoitteena on ammatillinen osaaminen.

Koulutuksen järjestäjillä on vapaus organisoida koulutuksensa ja velvoite tehdä yhteistyötä muiden alueella toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus valita tutkinnon tai oppimäärän rajoissa opintokokonaisuuksia toisesta koulutusmuodosta ja oikeus lukea tietyin edellytyksin hyväksi aikaisemmat ja muualla suoritetut opinnot.

Peruskoulun vuonna 2011 päättäneistä noin 91 % aloitti välittömästi lukion tai ammatillisen peruskoulutuksen. Toisen asteen koulutuksen suorittaminen on vähimmäisedellytys työelämässä suoriutumisen ja elinikäisen oppimisen kannalta.

Toisen asteen opintoihin haetaan yhteishaussa keväisin ja syksyisin. Lisäksi oppilaitoksiin on erillisiä hakuja, joista ilmoitetaan esim. paikallisissa sanomalehdissä.

Lukiokoulutus

Lukio antaa yleissivistävää opetusta jatkaen peruskoulun opetustehtävää. Lukio päättyy ylioppilastutkintoon, joka tuottaa kelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen. Vuonna 2011 31.600 opiskelijaa aloitti opintonsa lukioissa.

Ammatillinen koulutus

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena seuraavilla koulutusaloilla, jotka käsittävät lähes kaikki työelämän alat:

  • humanistinen ja kasvatusala
  • kulttuuriala
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
  • luonnontieteiden ala
  • tekniikan ja liikenteen ala
  • luonnonvara- ja ympäristöala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lähteet: Opetushallitus

*

 

linkkejä

Ammatilliset oppilaitokset

Lukiot

Etusivu© JIBBOteam