logo

paikalliset oppilaitokset - Kurikka

Koulutuspalvelut


Kurikassa toimii kahdeksan perusopetuksen 1-6 vuosiluokille opetusta antavaa koulua. Erityisopetus vuosiluokille 1-9 järjestetään Paulaharjun koululla.

Lisätietoja koulunkäyntiin liittyvistä asioista saa koulutoimistosta tai suoraan kouluilta.

Perusopetuksen 7-9 vuosiluokat toimivat Jurvan yläkoululla ja Kurikan yhteiskoululla. Toisen asteen oppilaitoksia ovat Jurvan lukio, Kurikan lukio ja Koulutuskeskus Sedu Jurva sekä Koulutuskeskus Sedu Kurikka.

Peruskouluissa on noin 1300 oppilasta. Lukiossa opiskelee yli 200 nuorta. Perusopetuksessa ja lukiossa on yhteensä noin 100 opettajaa ja lisäksi muuta henkilökuntaa.

Kurikassa toimii lähes 500 opiskelijan vireä ammattioppilaitos. Koulutukseen hakeutuu nuoria laajalta alueelta. Oppilaitoksessa musiikki on vahvana valinnaisaineena.

Lasten ja nuorten on mahdollisuus saada musiikkiopetusta Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston Kurikan toimipisteessä. Eira Nevanpään Taideliikuntakoulu antaa opetusta taideliikunnasta. Lajeina ovat sirkus, akrobatia ja tanssi. Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta käsityön osalta ja monipuolista harrastustoimintaa kuntalaisille sekä antaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.

Sivistystoimi

Kurikan sivistysosasto jakautuu sivistyslautakuntaan, liikuntalautakuntaan sekä nuoriso- ja kulttuurilautakuntaan. Sivistyslautakunta vastaa perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, lukiosta sekä kirjastosta. Kouluilla on omat johtokuntansa, jotka toimivat sivistyslautakunnan alaisuudessa. Nuoriso- ja kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on nuoriso- ja kulttuuritoimi. Liikuntalautakunta vastaa liikuntatoimesta.

Sivistysosaston osastopäällikkönä toimii sivistysjohtaja. Koulu-, liikunta- sekä nuoriso- ja kulttuuritoimistossa hoidetaan lautakuntien hallintotehtävät.

 

*

 

 

Oppilaitokset

Etusivu© JIBBOteam